Strona głównaEdukacjaEncyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności 2017-2018

Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności 2017-2018

Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, wraz Wydawnictwem Naukowym „Śląsk” w Katowicach, zaplanowało na najbliższe dwa lata (2017–2018) ogłoszenie drukiem – w zamierzeniu pięciotomowej – Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności.
Encyklopedia obejmie rozległy obszar pojęciowy podstawowych dziedzin gerontologii a także jej dyscyplin szczegółowych, zajmujących się procesem starzenia się i jego efektem, jakim jest starość, oraz nauk pomocniczych, takich jak: andragogika, antropologia, demografia, szeroko rozumiana edukacja, filozofia, medycyna i nauki o zdrowiu, opieka i polityka społeczna, praca socjalna, psychologia rozwoju w ciągu życia czy tanatologia.

fot. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności 2017–2018O nowoczesności, a może raczej postnowoczesności, tej encyklopedii, świadczyć może wprowadzenie współczesnych haseł - na miarę XXI stulecia, których trudno szukać w dotychczasowych polskich leksykonach i słownikach z tych zakresów. Znajdujemy tu takie hasła rzeczowe, jak: i dyskryminacja, aktywne starzenie się, alkoholizm a starzenie się, andragogika specjalna, osób starszych, audiodeskrypcja, bezdomność ludzi starszych, cisza w życiu osoby starszej, „cyfrowi imigranci", człowiek stary w sytuacji przemocy, deinstytucjonalizacja, deprywacja materialna i ubóstwo osób starszych, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, dylematy etyczne pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi, dyskryminacja z powodu wieku, edukacja zdrowotna osób starszych, ekskluzja społeczna, farmakoterapia w wieku podeszłym, feminizacja starości, gerotranscendencja, „glottogeragogika", niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheiemra, niepełnosprawność, orientacja przestrzenna i poruszanie się, orientacja seksualna a starzenie się, rehabilitacja psychospołeczna osób starszych, a starzenie się, uraz i trauma psychiczna, zespół opiekuna, zespół słabości, i wiele innych.

Redaktor naukowy tego przedsięwzięcia wydawniczego prof. dr hab. Adam A. Zych dość czytelnie określił intencje dzieła, pisząc w Słowie wstępnym redaktora, co następuje: „Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności - w zamierzeniu autorów i redaktora naukowego - jest nie tylko do czytania jesienną, wieczorną porą, ale i do skonsultowania różnorodnych problemów oraz impulsem do refleksji nad procesem starzenia się, ale nade wszystko do prowadzenia Czytelnika poprzez nieogarnione obszary wielodyscyplinarnej wiedzy z zakresu gerontologii oraz jej szczegółowych dyscyplin, jak też z dziedzin pokrewnych, takich jak: demografia, polityka społeczna, praca socjalna i opieka społeczna czy tanatologia. Adresatami obecnej, zbiorowej publikacji encyklopedycznej - poświęconej problematyce starości, starzenia się i niepełnoprawności - są przedstawiciele rozmaitych dyscyplin gerontologicznych: geriatrzy, gerontolodzy społeczni, w tym gerontopsycholodzy, gerontosocjologowie i pedagodzy starzenia się i starości (geragogowie), gerontobiolodzy, jak również pielęgniarki geriatryczne, pracownicy socjalni, opiekunowie społeczni i wolontariusze, którzy w swej codziennej pracy z troską pochylają się nad człowiekiem starzejącym się i starym, często niepełnosprawnym, wymagającym opieki, pomocy i wsparcia, jak również studenci kierunków i specjalności medycznych, pielęgniarskich, społecznych bądź humanistycznych. Encyklopedię starości, starzenia się i niepełnosprawności polecamy też wszystkim Czytelnikom zainteresowanym starością, będącą efektem wielowymiarowego procesu starzenia się, i niepełnosprawnością".

Podkreślić należy, że refleksyjne przesłanie do tej encyklopedii - pod znamiennym tytułem: Dobra starość to aktywne życie - zechciał napisać Pan Prof. dr hab. dr h.c. mult. Jerzy Adam Vetulani (1936-2017). Na zaproszenie do tworzenia tej wyjątkowej pracy zbiorowej odpowiedzieli wybitni przedstawiciele współczesnej gerontologii i dyscyplin zajmujących się niepełnosprawnością, a wśród nich profesorowie zwyczajni z największych ośrodków akademickich naszego kraju.

Ogłoszenie drukiem tej encyklopedii urzeczywistniło się dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzieliły Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz Oddział PFRON w Katowicach.


 

Skomentuj artykuł:

Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

REKLAMA

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • EWST.pl
  • eGospodarka.pl
  • Pola Nadziei
  • Kobiety.net.pl
  • Oferty pracy